Close

Nieuw Concept BeursBubbels

3 Logos

Zoals je kan merken, zal BB vanaf de nieuwe opstart bestaan uit 3 conforme, herkenbare, similaire logo’s.
Elke kleur staat voor een specifieke activiteit.
De berichtgeving en signalen zullen in functie van de 3 logo’s visueel geaccentueerd worden, zodat je metéén weet of het voor jou een prioritair of een jou aanbelangend bericht is. Zo zal bv. elke mailcommunicatie de kleur van ofwel BB (groen), SB (rood) of AB (blauw) hebben.

BeursBubbels is de moederkloek die twee kuikens heeft uitgebroed. Dus je moet het organigram als volgt bekijken :

Maar de kuikens zijn ondertussen meerderjarig geworden en de moederkloek heeft aan een van haar kinderen aangeboden om de familienaam verder ‘eer’ aan te doen, zij het op een andere manier.
Hierdoor zal de BB-familiestamboom er ‘qua hiërarchie’ binnenkort zó uitzien :

hierar2

Je merkt : AssetBubbels is uitverkoren om ‘de eer van de familienaam’ voort te zetten. Ik leg dan ook vooreerst graag uit waar AssetBubbels voor zal staan :

AssetBubbels wordt dé kapstok van BB !

Ik ga iets doen met eigen geld, wat, denk ik, nog niet vaak gedaan is.
Ik ga vanaf het nieuwe concept in voege is, het grootste deel van mijn al dan niet bestaande of nieuwe ideeën uitvoeren binnen een daadwerkelijke portefeuille.
Dus géén virtuele portefeuille. Dus ook géén portefeuille via enige inbreng vanuit mijn vennootschap.
Ik breng énkel mijn eigen spaargeld in play.
Een échte portefeuille van vlees en bloed, die jij ook kunt mee bekijken.
En ik begin vanaf nul.
Wij (indien je mee wil kijken) beginnen samen vanaf nul.

De start : inbreng van 50.000 € cash

Ik ga vooreerst een nieuwe rekening openen bij een broker.
Ik ga daar vervolgens 50.000 € van mijn persoonlijk gespaard geld op deponeren.
Je zal 100 % transparant de transfer kunnen meevolgen.
Da’s het vertrekpunt.

Deze cash heb ik ‘als een goed huisvader’ bijeengespaard en ik wil deze 50.000 € absoluut niet (té) speculatief aanwenden. Ik ben immers geen gefortuneerd iemand die zich zómaar in een avontuur wil storten. Dat heb ik meerdere keren gedaan als ik jong(er) was, maar mijn pensioenleeftijd wenkt en dan moet ik de rest van mijn leven voort met wat ik zélf extra bijeengespaard heb, want wat de overheid me als zelfstandige als aalmoes zal betalen, daar kan ik geen maandelijkse woonzorgcentrumhuur mee betalen. En vermits ik van plan ben om nog vele jaren het aanmarcherende vuurpeloton te slim af te zijn, zal ik helaas voornamelijk enkel op mijn eigen pensioenspaarinspanningen kunnen rekenen. Om maar te zeggen : ik wil met dit spaargeld geen al te grote risico’s nemen, en zal daarom mijn beheer en aandelenkeuzes in die zin oriënteren.

Beheerstrategie

 

 • Het zal géén tradingportefeuille worden. Ik heb daar twee hoofdredenen voor :
  1. Vermits het geen virtuele portefeuille is, maar een met écht zuurverdiend geld, beheer ik die met een langetermijnvisie en met het oog op het behalen van een uiteindelijk beter rendement dan de risicovrije marktrente. Mijn uitgangspunt gaat dus een mix zijn van het benutten van mogelijke momentum-opportuniteiten en van aandelen die ik voor langere termijn in portefeuille wil en waarop ik een rendementsgedreven aanpak toepas die zich op het domein van de verzekeringssector bevindt (optieverplichting).
  2. Vermits de beleggingsportefeuille zich in de publieke sfeer zal bevinden, wil ik zeker zijn dat er geen onprettige fiscale repercussies zijn : zoals je weet, kan de fiscus je beleggingsattitude categoriseren als een belastbaar beroepsinkomen indien je in de portefeuille enkel speculatief zou traden en de geest van een normaal beheer zou verloochenen. Mijn portefeuille zal dus opgebouwd worden conform deze interpretatie van de fiscus. En elke transactie zal daarom ook in deze zin verantwoord worden, wat tevens in mijn algemene disclaimer terug te vinden zal zijn. Elke transactie zal boven-dien kunnen bekeken worden door de FSMA (Belgische beurswaakhond).
 • De portefeuille zal hoofdzakelijk worden opgebouwd uit ‘groeiwaarden’, ‘turnarounds’ en ‘beloftevolle biotech’. Dat kunnen zowel reeds besproken aandelen in BB zijn als nieuwe ideeën.
  Deze segmenten dragen dan wel een hoger risico met zich mee, maar zullen, omwille van een constante omkadering door defensieve optiestrategieën, voor een deel gederisked worden. Verwacht dus geen aandelen zoals holdings (bv. Sofina of Berkshire Hathaway), trackers of beleggingsfondsen. Verwacht ook geen beleggingen in cryptomunten, turbo’s of futures. Focus je op het BB-ideeënaanbod dat je onderhand wel kent en waar je vertrouwd mee bent.
 • De portefeuille zal opgebouwd worden zonder enige druk wat betreft :
  - het aantal transacties
  - een direct of vooropgesteld rendement
  - het aanwenden van de maximale cash
 • De portefeuille mag, indien ik de omstandigheden hiervoor gunstig en verdedigbaar vind, gebruik maken van margin-beleggingsbeschikbaarheid.
 • Ik mag te allen tijde de portefeuille gedeeltelijk of in zijn geheel afbouwen of liquideren. Dat kan bijvoorbeeld zijn wegens :
  - Persoonlijke omstandigheden, waarbij ik over de waarde van de portefeuille moet kunnen beschikken.
  - Het tijdelijk vastklikken (veiligstellen) van een bepaald behaald globaal rendement.
  - Marktomstandigheden die beleggen in aandelen niet langer aantrekkelijk maken tegenover het rendement van andere activa zoals bv. obligaties.
  - Wijzigende fiscale wetgeving m.b.t. de belasting van vermogen en/of vermogenswinst.
 • Alle transacties worden op voorhand transparant meegedeeld, zodat iedereen voldoende tijd krijgt om de info te bekijken vooraleer de eerstvolgende beurssessie plaatsvindt.
  - Amerikaanse beurs : ten laatste vóór 12.00 uur Belgische tijd.
  - Euronext : ten laatste vóór 20.00 uur Belgische tijd.
 • Van alle uitgevoerde transacties krijg je een transparant screenshot.
 • Op regelmatige basis krijg je een screenshot van de totale portefeuillewaarde en evolutie. Afhankelijk van wat mogelijk is op IT-vlak zou dit ook rechtstreeks kunnen geïntegreerd worden in de BB-website

 

De filosofie achter AssetBubbels

BeursBubbels was (en is) een aanbrenger van beleggingsideeën. Niet meer en niet minder. Gemiddeld bedroeg dat zo’n 50 ideeën per jaar. Voor ieder wat wils : een piepkuiken, een lekkere leap, een combinatiepositie, een biotech-darling, goud, een corona-aandeel, een klimaatopwarmingsaandeel, turnarounds, new kids on the block, een aandeel voor als de economische activiteit zich naar Mars verplaatst. Lezers hebben vaak het idee dat ik in al die aandelen altijd zélf beleg (50 X 17 jaar = 850 aandelen, en dan heb ik het nog niet over alle SpeedBubbels-suggesties).
Natuurlijk is dat niet zo.
Mettertijd hadden lezers wel door waar ik zélf had in belegd, namelijk dié aandelen die ik regelmatig updatete. Bovendien wist ik mettertijd ook wélke beleggingsideeën uitgroeiden tot een populaire story en dus wijdverspreid in de portefeuilles van de lezers terechtkwamen.
Maar wekelijks krijg ik mails van lezers die me mijn mening vragen over bijvoorbeeld een aandeel dat ik 4 jaar geleden heb aangebracht, maar waarvoor ik zelf eerst moet op zoek gaan naar wat ook al weer het motief was waarom ik het destijds als idee aanbracht. Als ik daar dan iets zinnigs over wil zeggen, dan moet ik mijn research volledig opnieuw doen, wat een enorm tijdsbeslag op me legt. Kortom : het aantal aandelen dat in BB al de revue is gepasseerd en waar mijn mening nog rond gevraagd wordt, is zodanig groot geworden dat het voor mij niet beheersbaar meer is geworden.
Daarom wordt AssetBubbels het vertrekpunt van zo goed als al mijn nieuwe ideeën, met als grote voordeel dat jij me nooit nog een overbodig mailtje zal moeten sturen omdat je weet dat ik alle relevante informatie proactief zal meedelen en updaten.
Deze gedachte is gegroeid uit de rubriek ‘Wat koop ik ?’
Deze rubriek is de meest populaire publicatie van BB : elke update van een ‘Wat koop ik’ aandeel wordt méér gedownload dan het wekelijkse BB-nummer. En dat heeft me aan het denken gezet. Eigenlijk is AssetBubbels een logisch en béter vervolg op het succes van ‘Wat koop ik’.
Maar er is meer.
Ik ga bij elke transactie ook uitleggen waaróm ik het aandeel interessant vind of waarom ik deze of gene optie gebruik. Telkenmale zal ik ook de aangepaste theorie van de optiematerie toevoegen omdat ik ook té veel mails krijg over het waarom van een specifieke optieserie of strategie, of zelfs over simpelweg essentiële basisprincipes. Zoals aangegeven : ik ga géén 50 beleggingsideeën per jaar meer aanbrengen, maar dié aandelen die ik aanbreng zullen bijna altijd in de AB-portefeuille terechtkomen zodat ik het principe kan hanteren van less is more.
Het grote voordeel is dat élk beleggingsidee nu een daadwerkelijke opvolging zal krijgen. En dat vind ik – na al die jaren – een serieuze meerwaarde aan het concept waarmee ik destijds BB ben gestart : samen een boeiende beursreis maken. Het nadeel is natuurlijk dat het vroegere BB-concept, waarin ik mijn proza wekelijks ongebreideld liet uitwaaieren over elk nummer, eindigt. Maar ik denk wel dat je het hebt begrepen : via de AssetBubbels-formule zal ik mijn beleggingsinspiratie koppelen aan daadwerkelijke transacties. Een groter engagement aangaande de onderliggende beleggingsideeën. Een ideeën- en leerportefeuille van vlees en bloed. Niets in de zakken. Niets in de mouwen.

SpeedBubbels gaat evolueren naar een nieuwe bestemming, maar blijft voorlopig nog énkel opereren in functie van de rubriek ‘Wat koop ik ?’
Het is ook mijn bedoeling om in het kader van de aangestipte ‘beheersbaarheid’ en ‘simplificatie’ de nog resterende posities in de rubriek een mogelijk nieuw leven te geven in de AssetBubbels-portefeuille.
Maar dat zal ik enkel doen via een doordachte arbitrage, want ik wil ook niet in mijn eigen vel snijden, vermits ik de aandelen die ik in de rubriek ‘Wat koop ik’ heb opgenomen, eveneens met eigen geld heb aangekocht.
Deze mogelijke arbitrage zal énkel gebeuren vanaf het moment dat AssetBubbels effectief is opgestart.

BeursBubbels in de gekende wekelijkse verschijning op dinsdag houdt definitief op te bestaan.
BeursBubbels wordt na 30 juni een communicatiebron die o.a volgende functies zal hebben :
- ‘Moedermerk’ voor alle externe activiteiten.
- Versturen van interne infoberichten.
- Indien er zich een beleggingsidee aandient dat ik niet in AssetBubbels kan verwerken, maar dat ik toch heel nuttig acht om uit te werken en mee te delen. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de heel populaire rubriek ‘lekkere leap’ of aan de rubriek ‘piepkuiken’. Als een lekkere leap bijvoorbeeld niet past binnen de portefeuille van AssetBubbels, dan neem ik die op in BB.
- Opiniestukken : indien ik mijn ‘ei’ over iets kwijt wil.
- De uitgeversactiviteiten van ‘i-strategics’ zullen worden overgeheveld naar BeursBubbels. I-strategics zal gedesactiveerd worden en nog enkel als een slapende domeinnaam bestaan.
- Onder BeursBubbels zullen voortaan ook de consultancy-activiteiten plaatsvinden (‘SOS-Bubbels’). Deze dienst zal later op de site visibel worden gemaakt. Ik kom daar nog wel eens op terug, maar op dit moment is dit niet prioritair.

Wanneer start het nieuwe BB ?

BB trekt z’n nieuwe jasje aan op 1 augustus.
Elk abonnement kan op élk moment aangegaan worden en heeft als vervaldag 30-06-2022.

Ik kijk, beste beursvrienden, alvast uit naar de nieuwe uitdaging en het ongetwijfeld boeiende nieuwe leerparcours dat ik samen met u aanvat.

Jacky De Donder, hoofdredacteur en uitgever BeursBubbels

Copyright 2022 by Beursbubbels
Back To Top