E-mailadres: Wachtwoord: Wachtwoord vergeten?
Sluiten
Wat U moet weten over banken: Tier-1

Tier 1 kapitaal is het kernvermogen van een financiële instelling. Dit omdat er geen contractuele verplichting bestaat tot aflossingen en er anderzijds ook geen belemmeringen bestaan om eventuele verliezen ten laste van dit vermogen te brengen. Onderdelen zijn: gewoon aandeelvermogen en reserves. Hybride vermogensinstrumenten, met elementen van eigen vermogen en van schuld kunnen onder bepaalde voorwaarden en in beperkte mate tot het kernkapitaal worden gerekend.

Hybride instrumenten worden nader onderscheiden op basis van hun innovatieve karakter, dat wil zeggen of er wel of geen specifieke voorwaarden aan verbonden zijn die een stimulans zijn om vervroegd af te lossen. Ten minste de helft van het kernkapitaal dient uit genoemde hoofdbestanddelen te bestaan, terwijl het hybride kernkapitaal-met-een-aflossingsstimulans beperkt is tot vijftien procent.

Tier 2 kapitaal is aanvullend kapitaal waarbij twee onderdelen bestaan: upper tier 2 en lower tier 2. Onder het hoger aanvullend kapitaal herkennen we cumulatief preferente aandelen met onbepaalde looptijd, schulden met onbepaalde looptijd en herwaarderingsreserves. Onder lager aanvullend kapitaal verstaan we onder meer langlopende achtergestelde schulden.